modlitwy - pmk Albano

POLSKA MISJA KATOLICKA ALBANO
Przejdź do treści
Akt osobistego oddania się Matce Bożej

Maryjo Niepokalana, zawsze Dziewico!
Z wdzięcznością wspominając dzień, w którym oddałem(am) się całkowicie do Twojej dyspozycji, proszę Cię dzisiaj na nowo: posługuj się mną wedle Twojej woli.  Uczyń ze mnie posłuszne narzędzie w Twoich dłoniach, o Matko Chrystusa i Matko Kościoła, dla ratowania dusz ludzkich w Ojczyźnie naszej i w całym świecie.
Matko Najświętsza, spraw, bym codziennie ponawiając całkowite oddanie się Tobie, stawał(a) się  coraz bardziej Twoją pomocą dla ratowania sprawy Chrystusa na ziemi. Amen.
AKT POŚWIĘCENIA SIĘ NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA DO WSPÓLEGO - RODZINNEGO ODMAWIANIA W I PIĄTKI MIESIĄCA.

Akt poświęcenia się rodziny Najświętszemu Sercu Pana Jezusa


Najświętsze Serce Jezusa, objawiłeś życzenie swoje św. Marii Małgorzacie, że chcesz panować w chrześcijańskich rodzinach. Przychodzimy więc dzisiaj, by uznać całkowite panowanie Twoje nad naszą rodziną. Chcemy odtąd Twoim życiem żyć, chcemy w sobie te cnoty pielęgnować, za które już tu na ziemi pokój obiecałeś, chcemy daleko od siebie odeprzeć ducha tego świata, na którego rzuciłeś przekleństwo.
Panuj więc nad naszym rozumem przez prostotę wiary, panuj też przez swą miłość nad sercami naszymi, które niech całkowicie nią zapłoną. Chcemy je w Twojej żarliwej miłości utrzymywać przez częste przyjmowanie Komunii św.
Racz, Boskie Serce, przewodzić naszym zebraniom, błogosław nasze duchowne i doczesne przedsięwzięcia, rozpraszaj nasze troski, uświęcaj nasze pociechy i łagódź nasze cierpienia. Gdyby zaś który z nas miał kiedyś nieszczęście Cię zasmucić, to przypomnij mu, że Ty, Serce Jezusowe, jesteś dobrotliwe i miłosierne dla grzeszników żalem przejętych. A gdy przyjdzie godzina rozłąki, gdy śmierć przyjdzie i okryje nas żałobą, chcemy wszyscy, tak ci, co umierają, jak ci, co na tym świecie zostają, poddać się Twym odwiecznym wyrokom. Chcemy pocieszać się tą myślą, że przyjdzie dzień, kiedy cała nasza rodzina w niebie złączona, na zawsze sławę Twoją i Twe dobrodziejstwa wychwalać będzie.
Niepokalane Serce Maryi i chwalebny Patriarcha, Józef św., niech Ci przedłożą to poświęcenie, a nam je przypominają przez wszystkie dni życia naszego. Niech żyje Serce Jezusa, naszego Króla i Ojca. Amen.
Odpust zupełny w dzień pierwszego wspólnego poświęcenia się rodziny (po spowiedzi i Komunii św.).
Benedykt XV 27 kwietnia 1915 r.


AKT POŚWIĘCENIA SIĘ BOLESNEMU NIEPOKALANEMU SERCU MARYI.
DO WSPÓLNEGO - RODZINNEGO ODMAWIANIA W I SOBOTY MIESIĄCA.


Matko nasza, błagamy Cię przez zasługi Twego Bolesnego Serca, uproś nam i naszym braciom łaskę zawierzenia Bogu i oddania się Mu przez zjednoczenie z Nim serc naszych, przez doskonałą uległość Jego woli i wierność Jego Prawu. Ukazuj nam Twoje Serce przebite mieczem grzechów naszych. Wzbudzaj w nas odrazę do zła. Dopomóż nam żyć w duchu wynagrodzenia za nasze grzechy. Bolesne, Niepokalane Serce Maryi, poświęcam Ci siebie, powierzam Twej macierzyńskiej trosce nasze rodziny, młodzież, chorych i cierpiących oraz dusze Bogu poświęcone. Weź wszystkie moje sprawy w Twoje ręce i uświęcaj je, aby ofiarowane przez Twoje Serce mogły być miłe Twemu Synowi. Dopomóż mi usunąć w moim postępowaniu wszystko, co nie podoba się Bogu i nie zmierza ku Jego chwale.Amen.


10 Różańca świętego.
Modlitwa do świętego Michała Archanioła

Święty Michale Archaniele broń nas w walce, a przeciwko złości i zasadzkom szatana bądź nam obroną. Niech mu Bóg rozkaże, pokornie prosimy, Ty zaś, Książe wojska niebieskiego, mocą Boską strąć do piekła szatana i inne złe duchy, które dla zguby dusz krążą po świecie. Amen.


Modlitwa do Najświętszej Maryi Panny

Potężna Niebios Królowo i Pani Aniołów, Ty któraś otrzymała od Boga posłannictwo i władzę, by zetrzeć głowę szatana, prosimy pokornie, rozkaż hufcom anielskim, aby ścigały szatanów, stłumiły ich zuchwałość, a zwalczając ich wszędzie strąciły do piekła. Święci Aniołowie i Archaniołowie brońcie nas i strzeżcie nas. Amen.Codzienna modlitwa o czystość

3 razy "Zdrowaś Maryjo"

Boże, Ty przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś swojemu Synowi godne mieszkanie i na mocy zasług przewidzianej śmierci Chrystusa zachowałeś Ją od wszelkiej zmazy, daj nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Przez Chrystusa Twojego Syna, Pana naszego. Amen.


Wróć do spisu treści